Martina Paulisová

prekladateľka

Kvalitné profesionálne prekladateľské služby z/do anglického a španielskeho jazyka.

Vy vedieť, že ja nebyť Google prekladač.

Preložím každý riadok, na poriadok.

m

Firemné dokumenty

napríklad interné smernice, kontrola kvality, BOZP, výročné správy, účtovné závierky, audit, korešpondencia, zápisnice zo zasadnutí prezentácie, …

l

Zmluvy

napríklad licenčné zmluvy, pracovné zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb, mandátne zmluvy, …

Technické dokumenty

napríklad návody na použitie, technická inšpekcia, karty bezpečnostných údajov, …

i

Články

Odborné články, práce a abstrakty

t

Ostatné

webové stránky, popis služieb a produktov, jedálne lístky, cenníky, pozvánky na podujatia, …

Prečo si vybrať práve mňa?

Do svojej práce dávam maximum, pretože ma jednoducho baví.

Po niekoľkoročných skúsenostiach a stovkách preložených normostrán som sa prekladateľstvu rozhodla venovať naplno. Som totiž zástancom myšlienky, že všetko, čo robí človek srdcom, má zmysel, a pre mňa jazyky nie sú „len“ prácou, ale aj záľubou.

Svoje poznatky z prekladateľstva a tlmočníctva nadobudnuté pri vysokoškolskom štúdiu zužitkovávam už od roku 2008, odkedy pôsobím aj ako učiteľka anglického jazyka.

V roku 2015 som sa však rozhodla venovať sa angličtine a španielčine ešte intenzívnejšie a založila som si na túto činnosť živnosť. Odvtedy sa naplno venujem prekladaniu rôznych dokumentov, ako napríklad zmlúv, diplomov, účtovných závierok, výročných správ, príručiek pre používateľov, popisu produktov, študentských prác či jedálnych lístkov, a to ako v angličtine, tak i v španielčine.

Ako to funguje?

1. Úvodná konzultácia a nezáväzná cenová ponuka

Pošlete mi správu, ktorá by mala obsahovať: a) informáciu o cieľovom jazyku a požadovanom termíne; b) prílohu s vaším textom; c) akékoľvek vaše otázky alebo poznámky k zadaniu.

Pozriem si vaše zadanie a čo najskôr sa vám ozvem. Ak už nebude treba nič spresniť, pošlem vám cenovú ponuku a objednávkový formulár.

2. Záväzná objednávka

Ak bude moja ponuka pre vás zaujímavá, stačí už len poslať mi vyplnený objednávkový formulár s vašimi fakturačnými údajmi. Následne vám potvrdím prijatie objednávky.

3. Práca na preklade

S chuťou sa pustím do práce, aby ste už čoskoro mohli čítať svoj preložený dokument.

4. Dodanie služby

Keďže patrím k ľuďom, ktorí termíny berú nanajvýš zodpovedne a vždy si nechávajú rezervu, svoj preklad dostanete pravdepodobne ešte pred dohodnutým termínom.

Ak budete mať záujem čokoľvek ešte konzultovať či upraviť, som tu pre vás.

Martina Paulisová

prekladateľka