Prekladateľka Sarah “Alys” Lindholm vo svojom článku „So, You Want To Be A Translator“ prirovnáva prekladateľa ku knihovníkovi a na to humorne dodáva, že dobrým prekladateľom je človek,  ktorý je máličko (alebo dosť) obsedantno-kompulzívny. Po niekoľkých rokoch praxe,...

preèítajte si viac