Cenník prekladateľských služieb.

EN - SK

Z anglického jazyka do slovenského jazyka

10,00 €

Zo slovenského jazyka do anglického jazyka

10,00 €

ESP - SK

Zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka

15,00 €

Zo slovenského jazyka do španielskeho jazyka

20,00 €

  • Uvedená cena je stanovená za 1 normostranu (1800 znakov vrátane medzier) zdrojového textu vo formáte MS Word.
  • V prípade textov dodaných v pdf, v exceli, vo forme obrázkov či naskenovaných strán, sa cena určuje individuálne.
  • Zľava je možná pri objednávkach väčšieho rozsahu, napríklad nad 50 normostrán.

V prípade, že vás ponuka mojich služieb zaujala a mali by ste záujem o nezáväznú cenovú ponuku, kedykoľvek ma kontaktujte na e-mailovej adrese:

info@martinapaulisova.sk

Ak máte akékoľvek otázky, rada vám ich zodpoviem e-mailom či telefonicky.

Prekladateľské služby, ktoré ponúkam.

m

Firemné dokumenty

napríklad interné smernice, kontrola kvality, BOZP, výročné správy, účtovné závierky, audit, korešpondencia, zápisnice zo zasadnutí prezentácie, …

l

Zmluvy

napríklad licenčné zmluvy, pracovné zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb, mandátne zmluvy, …

Technické dokumenty

napríklad návody na použitie, technická inšpekcia, karty bezpečnostných údajov, …

i

Články

Odborné články, práce a abstrakty

t

Ostatné

webové stránky, popis služieb a produktov, jedálne lístky, cenníky, pozvánky na podujatia, …

Martina Paulisová

prekladateľka